XIU YUN YU

Maison Irem Launch Bags Collection

Video by Joao Costa

Makeup & Hair by Xiu Yun Yu

Model: Lotte Sterk

Using Format